kết quả

Kết quả lâm sàng

Theo như kết quả khoa học mới nhất về điều trị làm căng da khi sử dụng bước sóng 2940nm Er: YAG trong khoang miệng từ Mode Smooth – của Adrian Gaspar đến từ Argentina và Gustavo Alfaro Gasti đến từ Chil, đã được công bố trên tạp chí Laser and Health Academy bản 2013, trang 2. Kết quả được trình bày bằng 2 biểu đồ dưới đây:

Bảng 1: Đánh giá các giá trị trên thang điểm đánh giá độ nhăn của Fitzpatrick cải tiến (MFWS) trung bình của ba nhà đánh giá độc lập trước, sau khi điều trị và đánh giá mức độ đau của bệnh nhân trong quá trình điều trị.